europalia.india

  • Nationale Loterij
  • Buitenlandse Zaken
  • Total
  • Nationale Bank

europalia.india

1 thema, 7 clusters 1 thema, 7 clusters

Om de vele facetten van India te proberen te ontrafelen kozen we om binnen het overkoepelende thema ‘ontmoeting’ met clusters te werken. De zeven geselecteerde clusters leken ons onontbeerlijk voor wie zich een idee wil vormen van India en dieper in het land (en in het programma) wil doordringen. Een cluster wordt zo veel mogelijk gecentraliseerd op één plek of in één stad. Elke cluster bevat de verschillende disciplines van het festival (tentoonstellingen, muziek, theater, dans, literatuur, conferenties en film) om op die manier het onderwerp in kwestie verder uit te diepen en zo veel mogelijk context te bieden aan het publiek...

1. BODY

Sensueel of onaanraakbaar, opgesmukt of ascetisch, instrument of obstakel... precies omdat je via de notie ‘lichaam’ zoveel aspecten van de Indische cultuur kunt aansnijden, werd het gekozen als centraal thema van de openingstentoonstelling en als toegangspoort tot het hele festival. Daarnaast kun je via een thema als ‘het lichaam’ India ook benaderen zonder het land te beperken tot één religie, gebied of historische periode.


2. INDOMANIA

Indomanie, noem het een aantrekkingskracht, een fascinatie, een passie of gewoon een sympathie, je vindt het terug over de hele wereld. Europalia.india concentreert zich meer specifiek op de fascinatie van het Westen voor de Indische cultuur en beschaving, in al zijn historische grandeur, maar ook in de details van zijn expertise, zijn levensstijl, zijn bezienswaardigheden.  Al bij de Romeinen vinden we sporen van die aantrekkingskracht, maar het fenomeen van de indomanie nam vooral toe vanaf Vasco de Gama, en later met de Engelse kolonisatie van India. De fascinatie voor het land heeft tal van studies opgeleverd over de meest uiteenlopende onderwerpen, maar ook een folie voor Indische stoffen, objecten, kunstwerken en voor de filosofieën van het land. Indomanie is nog altijd heel actueel en gaat vaak gepaard met een bepaald idee dat mensen hebben; een exotisme met een hoop daaraan verbonden clichés. De indomanie heeft zeer diverse kunstwerken opgeleverd: van Rembrandts tekeningen naar Mogolminiaturen tot de “Krishna-pop” van The Beatles...

3. INDIA TOMORROW 

Meer dan 50% van de Indische bevolking is jonger dan vijfentwintig. Daarom wijdt europalia.india ook een flink deel van haar programma aan de jeugd, die actief deelneemt aan de opbouw van het India van morgen. Dat doet ook de nieuwe generatie kunstenaars die sinds de jaren negentig van zich laat horen en die geboeid is door de ingrijpende veranderingen in hun land, zoals de liberalisering van de economie, de verstedelijking, de globalisering... Deze kunstenaars en multidisciplinaire collectieven opereren vaak in een stedelijke context, maar net zo goed in de verste uithoeken en rurale gebieden ontstaan er boeiende experimenten.

4. LIVING TRADITIONS

Met zijn 1,2 miljard inwoners - bestaande uit meer dan 600 volksstammen, tal van (grote of eerder kleinschalige) religies en meer dan honderd talen - is de Indische samenleving een van de meest diverse ter wereld. Die diversiteit vind je terug in uiteenlopende culturele expressievormen: regionale, volksgebonden en folkloristische tradities, ambachten, muziek, dans, theater, beeldhouwkunst, grafische kunsten enz. In tegenstelling tot wat men in Europa ziet, zijn de tradities in India nog altijd bijzonder levend en blijven ze tot op vandaag invloed uitoefenen op hedendaagse kunstenaars. De kracht van India – en één van de uitdagingen voor Europa - is om deze tradities evenzeer als hedendaags te bekijken.

5. WATER

De naam India is afgeleid van de rivier Indus, een van de 7 heilige rivieren van het land, dat trouwens grotendeels een schiereiland is. Water is bepalend voor de Indische beschaving. Het is het levenselixir van India, de moesson brengt gezegende regen en vormt het meest romantische seizoen. Naast religieuze eigendommen zijn de heilige rivieren ook plekken van het leven: men bidt er, speelt er, werkt er, wandelt er of wast er zich. Maar water is ook onlosmakelijk verbonden met de dood: door het gebrek eraan, door de ziektes die het verspreidt, en  door zijn religieuze rol: het heilige water van de Ganges zuivert het lichaam en bevrijdt de ziel van de overledene. Water brengt ook problemen met zich mee, van sociale, economische en geopolitieke aard en is daardoor vaak onderwerp van discussie. Water inspireerde ook steeds veel dichters, muzikanten en andere kunstenaars en vormt de kern van tal van hedendaagse kunstprojecten.

6. BOLLYWOOD & BEYOND

‘Film uit India’, wordt voor het westen geassocieerd met Bollywood. Je kunt niet om dit fenomeen heen, dat vele Indiërs verenigt en passioneert, dat bijdraagt tot de verspreiding van het Hindi en dat ook modes en ideeën introduceert. Dit soort films wordt op ruime schaal geëxporteerd in Azië en Afrika, maar is tot op vandaag nauwelijks verspreid in Europa: Indische filmsterren die in hun eigen land levende goden zijn, zijn hier onbekend. Tijdens europalia.india zullen bezoekers dan ook volop plezier kunnen beleven aan rasechte Bollywoodfilms: de lange verhalen, de muziek en de choreografieën, ze staan op het programma. Maar er is meer. Achter Bollywood gaan nog andere soorten Indische cinema schuil: Kollywood, Tollywood, Mollywood, Sandalwood, …. Allemaal hebben ze hun specifieke regionale en linguïstische kenmerken. En er is ook de auteursfilm, de kunstfilm en de essayfilm.
India is de belangrijkste filmproducent ter wereld. Bovendien viert de Indische cinema in 2013 zijn honderdjarig bestaan, een reden te meer om hem te ontdekken.

7. DIASPORA

De Indische diaspora is wereldwijd één van de belangrijkste diaspora’s. Het wekt dan ook geen verbazing dat hieruit een ruim aantal grote kunstenaars zijn voortgekomen – en nog altijd voortkomen – van wie het werk soms doordrenkt is van de Indische tradities en het Indische cultureel erfgoed. Schrijvers, beeldende kunstenaars, stemmen uit Engeland, Nederland, de Verenigde Staten, Suriname, Guyana en ook België geven tijdens Europalia uitdrukking aan India: ze bejubelen hun land of gaan er integendeel tegenin. Wat is de Indische identiteit voor wie elders leeft? Wat betekent het te behoren tot een land dat een continent op zichzelf is? Kortom, wat betekent identiteit? Het debat zal worden verbreed tot mensen uit andere diaspora’s en migratiebewegingen die in België leven.