• © djedjon Pixabay

Conference by Dik van der Meulen Multatuli en macht (in NL)

Description
Informations

Brussels

06 01 '17 - 14:00

More info

Address

EUROPALIA Festival Centre
Dynasty Building - Mont des Arts 5
B-1000 Brussels

Tickets

Free

Conference in NL

Dik van der Meulen promoveerde in 2002 op een biografie van Multatuli. Sindsdien schreef hij boeken over uiteenlopende onderwerpen, zoals Mexicaanse Maya's, de natuurbeleving in de lage landen en wolven. Ook schreef hij een biografie van koning Willem III. Momenteel werkt hij aan boeken over de diplomaat Hendrik Muller, de natuurbeschermer Jac. P. Thijsse en prins Bernhard. 

Voor zijn Multatuli-biografie ontving hij de AKO Literatuurprijs en voor zijn boek over Willem III werd hem de Libris Geschiedenisprijs toegekend.