• © ANN

Indonesië: Een cultuurhistorische verkenning Conferences by Amarant (in NL)

Description
Informations
- Gent Berchem - Brussels

Gent

Several dates

More info

Address

De Cirk
Zebrastraat 34
B-9000 Gent

Dates

19 & 26 09 '17
10, 17 & 24 10 '17

10:00 > 12:30

Tickets

Members 59,00 €
Non-members 66,50 €

Organisation

Amarant vzw

Berchem

09, 16 & 23 10 '17

More info

Address

Zaal Stanislas
Grote Steenweg 75
B-2600 Berchem

Dates

09, 16 & 23 10 '17

10:00 > 12:30 &
14:00 > 16:30

Tickets

Members 59,00 €
Non-members 66,50 €

Organisation

Amarant vzw

Brussels

07, 14 & 21 12 '17

More info

Address

EUROPALIA Festival Centre
Dynasty Building - Mont des Arts 5
B-1000 Brussels

Dates

07, 14 & 21 12 '17

10:00 > 12:30 &
14:00 > 16:30

Tickets

Members 59,00 €
Non-members 66,50 €

Organisation

Amarant vzw

Elke twee jaar nodigt EUROPALIA de avontuurlijke kunstliefhebbers uit om de geschiedenis en cultuur van een land te ontdekken. Dit najaar is het de beurt aan Indonesië dat door middel van tentoontellingen, concerten, films en literatuur in de kijker wordt gezet. Amarant draagt zijn steentje bij met een cultuurhistorische reeks gebracht door verschillende docenten, bezoeken aan de belangrijkste tentoonstellingen, en als afsluiter een heerlijke koffieproeverij!

De archaïsche culturen

Docent Frank Herreman

Indonesië telt 13.000 eilanden waarop meer dan driehonderd etnische groepen leven. Naast de grote Aziatische godsdiensten, het boeddhisme en het hindoeïsme, gevolgd door de Islam, hielden en ontwikkelden veel traditionele Indonesische culturen zich geheel of gedeeltelijk verder. Hun religieuze praktijken en sociale structuren liggen aan de basis van een bijzondere architectuur, beeldhouwkunst en een rijke traditie van sieraad- en textielkunst. Met deze lezing zal gepoogd worden om in vogelvlucht, van west naar oost, over een afstand van bijna 5.000 km, een beeld te geven van de traditionele culturen van onder meer Nias, Sumatra, Sulawesi, de Molukken en enkele andere.

Het boeddhistische erfgoed

Docent Etienne Hauttekeete

Indiase zeevaarders introduceerden hun eigen religieuze tradities in de Indonesische archipel, waar ze verschillende gedaanten aannamen. U maakt kennis met de oude boeddhistische cultuur van Sumatra en Java. De mysterieuze Borobudur vormt een hoogtepunt in de kunst van Vajrayana, maar ook andere boeddhistische kunstwerken verdienen uw aandacht. Het boeddhisme overleefde in Indonesië tot de val van Majapahit circa 1500. Daarna wierp de expansie van de islam een sluier over het weinig gekende erfgoed van de Boeddha in de eilanden. Dringend te herontdekken.

De oudste koninkrijken

Docent Patrick Vanden Berghe

Vandaag is Indonesië het grootste Islamitische land ter wereld. Ooit was dit anders. Vanaf de zevende en dit tot de veertiende eeuw behoorden de koninkrijken op Java en Sumatra tot de meest voorspoedige en invloedrijke delen van Zuidoost-Azië. Door intense contacten met India namen lokale heersers Indische tradities, gebruiken en ideeën over. Deze invloed kwam niet enkel tot uiting in de goddelijke status van de koning, maar ook in tempels en grootse bouwwerken. In dit onderdeel bekijken we de specifieke kenmerken van die koninkrijken waardoor we een beeld krijgen van die boeiende, duizendjarige geschiedenis.

Indonesië als Europees wingewest

Docent John Everaert

Ten koste van Portugal bouwde de Verenigde Oostindische Compagnie (1602) een maritiem handelsrijk uit waarin specerijen fortuinen opleverden. Concurrenten, corruptie en een té late marktaanpassing (katoentjes, thee) leidden einde 18de eeuw tot het bankroet. Na een korte Britse bezetting tijdens de Napoleontische oorlogen, nam de Nederlandse staat de bezittingen over en breide ze territoriaal uit. Het geforceerde “cultuurstelsel” legde koloniale exportteelten op met hongersnood als gevolg. De ommezwaai naar een “ethische” aanpak bracht evenmin succes voor ontwikkeling. De opkomst van nationalistische bewegingen en de Nederlandse repressie mondden na de Japanse bezetting (1942-45) tenslotte uit in een geslaagde onafhankelijkheidsstrijd (1945-49).

Nederlands-Indië in boeken gevat

Docent Patrick Vanden Berghe

De geschiedenis van een natie wordt onder meer doorgegeven door verhalen. Die tonen ook hoe gemeenschappen terugkijken op hun gedeelde geschiedenis. Diverse auteurs hebben elk vanuit hun ervaringen en sociale positie over het Nederlands-Indië van de 19de en 20ste eeuw geschreven. De wijze waarop hun boeken tot op vandaag gewaardeerd worden, zegt veel over hun vermeende betekenis binnen de Nederlandstalige literatuur. We bekijken de levensverhalen en boeken van schrijvers als Multatuli, R.A. Kartini, Hella Haasse, Tjalie Robinson en Maria Dermoût en reconstrueren hun betekenis voor ons beeld over de koloniale Nederlandse periode.

Let op: de volgorde van de lezingen kan wijzigen