• © August Allebé/L. Mertens

Conférence par Philip Vermoortel De andere Multatuli (en néerlandais)

Description
Informations

Bruxelles

19 11 '17 - 16:00

Plus d'info

Adresse

EUROPALIA Festival Centre
Bâtiment Dynastie - Mont des Arts 5
B-1000 Bruxelles

Tickets

Gratuit

Conférence en NL

Multatuli (Eduard Douwes Dekker 1820-1887) is in Vlaanderen vooral bekend als de auteur van Max Havelaar (1860), het boek waarin hij als een van de eerste Nederlanders en in elk geval met de meest krachtige stem, het koloniale beleid van Nederland in het huidige Indonesië heeft aangeklaagd. Maar hij was nog veel meer dan de schrijver van Max Havelaar. In de werken die na dat boek – overigens zijn debuut – gevolgd zijn, verscherpt hij zijn stijl en verbreedt hij zijn thematiek. In de voordracht zal dan ook stilgestaan worden bij de manier waarop hij als ambtenaar het onrecht in Indonesië heeft aangeklaagd, en bij de gevolgen die dat voor hem persoonlijk en als kunstenaar heeft gehad. Maar er zal ook ruim aandacht besteed worden aan de aanklager van alle maatschappelijke misstanden die hij naderhand geworden is, en aan zijn onnavolgbare stijl die tot op vandaag uitermate leesbaar en fris is gebleven.

Philip Vermoortel werd geboren in 1955 in Brugge. Hij promoveerde in 1991 aan de KU Leuven tot doctor in de Letteren en de Wijsbegeerte op een proefschrift over de parabel bij Multatuli. Hij was onder meer redactiesecretaris van Dietsche Warande & Belfort, redacteur van Over Multatuli en hoogleraar Nederlandse en Europese letterkunde aan de KU Leuven Campus Brussel. Thans is hij honorair bestuurslid van het Multatuli Genootschap, lid van de Maatschappij voor Letterkunde te Leiden en hoofdredacteur van het Mededelingenblad van de Leuvense Germanistenvereniging. Hij publiceert vooral over negentiende-eeuwse Nederlandse letterkunde en over Multatuli. Zijn werk werd meermaals bekroond.