• © Eugene Panji

Indonesië in al zijn facetten Série de conférences (en néerlandais)

Description
Informations

Gent

Plusieurs dates

Plus d'info

Adresse

Zebrastraat
Zebrastraat 32
BE-9000 Gent

Heures d'ouverture

12 10 '17 Kiezen voor duurzame landbouw en eerlijke handel
19 10 '17 Tussen becaks en bonte batiks
02 11 '17 Culturele tradities tussen conservatisme en vooruitgang
09 11 '17 Franke volksverhalen en filosofische epen

20:00

Tickets

Gratuit

Réservation requise
Paulina.VanderZee@UGent.be

Organisation

Vakgroep Oosterse Talen en Culturen, het Gents Universiteitsmuseum, collectie Etnografie 

Aanvullend op de twee exposities van het Gents Universiteitsmuseum (Op plantenreis en Inspirerend Indonesië) wordt een viertal lezingenavonden georganiseerd die vaak twee deskundigen aan het woord laat over hun gerelateerde vakgebied waarover ze met elkaar in dialoog gaan. De onderwerpen variëren van duurzame landbouw en eerlijke handel tot avontuurlijke reizen, van franke volksverhalen en filosofische epen tot culturele tradities tussen conservatisme en vooruitgang. De lezingen zijn breed toegankelijk voor een geïnteresseerd publiek. De toegang voor deze lezingenavonden zijn gratis, maar inschrijven ervoor is wel noodzakelijk. 

Kiezen voor duurzame landbouw en eerlijke handel

Professor Stefaan de Neve Landbouw en biologische teelten in Indonesië
Johan Vandorpe Biologische Fairtrade rijst uit Indonesië/Java:

Donderdag 12 10 '17 - 20:00

Wat is de keuze: duurzaam, biologisch of Fair trade? Het lijkt soms ingewikkeld maar het is eenvoudig: bio en fair trade zijn gewoon een perfecte match. Samen dragen ze bij tot een betere wereld. Biologische productie geen voorwaarde voor Fair trade certificering. 

Het Fair trade systeem is erop gericht om de duurzaamheid en kwaliteit van de productie geleidelijk te vergroten. Het systeem raakte bij ons bekend door het eerste keurmerk voor fairtrade-producten: Max Havelaar dat in 1988 ontstond. Max Havelaar of de Koffieveilingen der Nederlandsche Handelmaatschappy is een boek van Multatuli geschreven in 1859 in Brussel en voor het eerst gepubliceerd in 1860. De roman beschrijft de onrechtvaardige behandeling van lokale koffieboeren in de vroegere Nederlandse kolonie Indonesië.

Johan Vandorpe, Programma-adviseur duurzame ketenontwikkeling en bodemdeskundige, professor Stefaan de Neve geven aan dat hardwerkende boeren en boerinnen in tropische landen prima voor zichzelf en hun gezin kunnen zorgen als ze tenminste een 'fatsoenlijke' prijs ontvangen voor hun producten, en dat duurzame ontwikkeling gebaat is bij biologische teelt. 

Tussen becaks en bonte batiks

Ludo Wauters Indonesische reisavond om ideeën op te doen

Donderdag 19 10 '17 - 20:00

Van Indonesië, de grootste archipel ter wereld, kent iedereen wel de eilanden Java, met de Borobudur als bekendste trekpleister, en Bali met zijn met zijn mystieke hindoecultuur, eeuwenoude rijstvelden die al decennia lang reizigers te verbazen. 

Indonesië heeft nochtans veel meer te bieden. De grootste eilanden zijn Sumatra, Java, Kalimantan, Sulawesi en Papua. Hier woont het merendeel van de bevolking. Er is vaak een rijk straatleven te ontdekken, vol  kleurrijke markten. Maar ook het andere Indonesië, dat zo’n 30 kleinere eilandengroepen omvat, is boeiend door al die verschillende culturen en eigen tradities. 

Ludo Wauters is al 31 jaar actief in Indonesië. Ondertussen is hij ook 23 jaar mede eigenaar van Prambanan Guesthouse in Yogyakarta en begeleider van groepsreizen. Hij woont ook hoofdzakelijk in Yogyakarta. Sinds 7 jaar ontwerpt hij ook reizen op maat door heel Indonesië. Hij kent de verschillende eilanden als zijn broekzak en neemt u mee op sleeptouw. Kom naar deze reisavond om ideeën op te doen over verre droomreizen naar Zuidoost-Azië!

Culturele tradities tussen conservatisme en vooruitgang

Professor Jeroen Adam De proliferatie van cultuur/adat in het Indonesië na de Nieuwe Orde 
Paul Catteeuw Missionering en Unesco. De begrafenisrituelen van de Toraja

Donderdag 02 11 '17 - 20:00

Adat is een samenstel van ongeschreven overgeleverde traditionele gebruiken en regels. Adat betekent ‘gewoonte’ of ‘traditie’. Het woord is afgeleid van het Arabische woord ‘Adah’. Veel Indonesiërs leven ze nog na als juist en aanvaard gedrag tegenover de medemens want voor wie volgens de Adat leeft, zal de dagelijkse harmonie in het leven gewaarborgd zijn. Anders zal men worden gestraft met tegenslagen zoals ziekte, ongeluk of zelfs de dood. Maar gebruiken zijn dynamisch.

Jeroen Adam bespreekt de proliferatie van cultuur/adat in het Indonesië na de Nieuwe Orde, d.w.z. na de Indonesische Onafhankelijkheidsoorlog (1945-1948). Hierbij weegt hij het potentieel inclusieve en exclusieve karakter van adat in een proces van democratisering af. Paul Catteeuw vraagt zich af of de beslissing van UNESCO wel terecht was, en of men niet het materiële aspect met het immateriële vermengde. 

De begrafenisrituelen bij de Toraja (Sulawesi) zijn bijzonder en uniek. Toch wees UNESCO de aanvraag af om de begrafenissites op de world heritage lijst te plaatsen. De rites zouden teveel veranderd zijn na de komst van de missie in 1913. Maar bleven de gebruiken niet juist bestaan dankzij die christelijke missionarissen? 

Franke volksverhalen en filosofische epen


Marita de Sterck Wreed schoon, volkssprookjes op reis
Prof. Dr. Eva De Clercq Ramayana en Mahabharata in Indonesië

Donderdag 09 11 '17 - 20:00

Volkssprookjes zijn reizigers. Ze verbinden generaties en culturen en nodigen uit om elkaar te verkennen. In ‘Wreed schoon’ verzamelde antropologe Marita de Sterck een bont palet van volkssprookjes uit 40 culturen die België en Nederland bewonen. Zij zoomt in op de verbindende kracht van volksverhalen, zo zijn er Cinderella’s, heksen en slimme dappere vrouwen in alle continenten, en hebben liefde en lust alle tinten van de wereld. Ook twee bijzondere volksverhalen uit Indonesië komen aan bod.

Maar ook het Ramayana en het Mahabharata, Indische klassieke hindoeïstische epen, zijn reizigers tot ver buiten het eigen subcontinent. Indiaspecialiste Eva De Clercq, professor aan de Vakgroep Oosterse Talen en Culturen, vertelt hoe deze verhalen tot de verbeelding blijven spreken. In Indonesië vertelt en verbeeldt men deze verhalen in beeldende- en podiumkunsten. In het verhaal over prins Rama ontvoert een demonenkoning Rama’s geliefde Sita. Het Mahabharata handelt over de bloedige strijd tussen twee clans binnen eenzelfde familie. De oudste versies van deze verhalen werden vermoedelijk tussen 750 en 500 v.Chr. opgetekend in het Sanskrit. Nog altijd integreren kunstenaars episodes in hun kunstwerken, en maken dichters hun eigen adaptaties in diverse Aziatische talen.