• Flores, eastern Indonesia, 19th C. © Museum Nasional Indonesia, Photo by Arkadius 2016
 • Sigale-gale © Museum Nasional Indonesia, Photo by Arkadius 2016
 • Patung Leluhur Batak ©Museum Nasional Indonesia, Photo by Arkadius 2016
 • Marangga © Museum Nasional Indonesia, Photo by Arkadius 2016
 • © Museum Nasional Indonesia, Photo by Arkadius 2016
 • Sigale-gale © Museum Nasional Indonesia, Photo by Arkadius 2016
 • ©Museum Nasional Indonesia, Photo by Arkadius 2016
 • Sumatra, western Indonesia, Batak ethnic group, 19th C. © Museum Nasional Indonesia, Photo by Arkadius 2016
 • ©Museum Nasional Indonesia, Photo by Arkadius 2016
 • © MRAH-KMKG
 • Collection Nationaal Museum van Wereldculturen. Coll no RV Liefkes 441
 • © Museum Nasional Indonesia, Photo by Arkadius 2017

Ancestors & Rituals

Description
Informations

Brussel

11 10 '17 > 14 01 '18

Meer info

Adres

Paleis voor Schone Kunsten
Ravensteinstraat 23
B-1000 Brussel

Openingsuren

Dinsdag – zondag
10:00 – 18:00

Donderdag
10:00 – 21:00

Gesloten op maandag

Info

T + 32 (0)2 507 82 00
www.bozar.be

Tickets

Tickets

Audiogids inbegrepen

Volwassenen
15,00 €

Groepen (min. 10 pers.)
Senioren 65+

13,00 €

Jongeren 12-25 jaar
8,00 €

-26 jaar
8,00 € (woensdag 4,00 €)

Kinderen 6-12 jaar
4,00 €

Kinderen -6 jaar
Vrije toegang

Schoolgroepen 
1,00 €/kid
2,00 €/audioguide


Combiticket met 'Power and other things'
26,00 €

B-Dagtrip 
Trein + toegang
Te koop in de NMBS-stations 
www.belgianrail.be

Catalogus

Ed. Snoeck (NL/FR/EN)

Rondleidingen

Max. 15 pers.
Duur 1u30

97,00 € > 77,00 €

T +32 (0)2 507 83 36
groups@bozar.be

Organisatie

EUROPALIA INTERNATIONAL, Ministry of Education and Culture of Indonesia, Museum Nasional Indonesia

Bereikbaar via:

Paleis voor Schone Kunsten

Curator: Daud Tanudirjo
Raadgevers: Pieter ter Keurs & Francine Brinkgreve

Indonesië is een immense archipel van meer dan 13 000 eilanden, die zich uitstrekken over maar liefst 5 000 kilometer van oost naar west. Er zijn ongeveer 255 miljoen inwoners, 300 etnische groepen en meer dan 700 talen. Dat zegt al iets over de diversiteit van het land en de culturen waaruit het bestaat.

Toch hebben bijna al deze culturen een gemene deler, namelijk het belang dat ze hechten aan de voorouders. Van Sumatra tot Papoea, over Java, Borneo, Sulawesi, de Kleine Soenda-eilanden en de Molukken: de voorouders speelden – en spelen vaak nog – een vooraanstaande rol in Indonesië. 

De voorouders, die biologisch of mythisch kunnen zijn, zijn nauw verbonden met het verleden, het heden en de toekomst. Ze vervullen daarbij drie cruciale functies. Ten eerste zijn ze een directe link tussen de Indonesiërs en hun verleden, waardoor de levenden hun plaats in de stamboom kunnen krijgen en hun status en sociale positie bepalen. Vervolgens garanderen de voorouders het evenwicht in de samenleving en verzekeren ze door hun steun en bescherming een harmonieus heden. Tot slot zijn ze een bron van vruchtbaarheid en zorgen ze voor de toekomst en het voortbestaan van de volkeren en hun culturen.

De uitwisselingen met andere culturen en religies hebben in de loop van de millennia grote invloed uitgeoefend op de kunsten, op de identiteitsbeleving en op de manier waarop de Indonesiërs naar eigen land kijken. De meeste culturen van de archipel hebben hun roots in de Austronesische cultuur, die nomadenvolkeren meer dan 5 000 jaar geleden uit Taiwan meebrachten. Verder zien we ook de invloed van de schitterende Dong Son-cultuur van het noorden van Vietnam, bekend om hun meesterlijke bronzen artefacten. 

Vaak ligt de handel aan de basis van deze uitwisselingen. In de 5de en 6de eeuw introduceerden Indiase kooplui, monniken en heen en weer reizende studenten het boeddhisme en het hindoeïsme op Sumatra en Java. De bekende tempels Borobudur en Prambanan tonen aan dat deze twee religies snel aan belang wonnen op het Indonesische grondgebied. Het is ook de handel die de eerste bezoekers uit China en het Midden-Oosten (vanaf de 7de eeuw) meebracht. Via het Midden-Oosten kwam de islam naar Indonesië, die vanaf de 13de eeuw op Java en Sumatra een enorme bloei kende. Nog later kwamen de Portugese kolonisten, gevolgd door de Nederlanders, op zoek naar kostbare specerijen. Zij legden respectievelijk het katholicisme en het protestantisme op. 

Al deze culturen gaven vorm aan de relatie van de Indonesiërs met hun voorouders. Ze verrijkten de vooroudercultus met eigen accenten of probeerden hen net te vernietigen, zoals gebeurde met de Nederlandse kolonisatie. Ook de vooroudercultus zelf drong binnen in de verschillende nieuwe culturen en religies. Zo ontdekken we in Indonesië hindoeïstische en boeddhistische objecten en verhalen die de belangrijke rol van de voorouders illustreren, evenals een gemengde islam, die openstaat voor de eerder bestaande voorouderlijke culturen. 

Tot slot wordt er in de tentoonstelling een uitgebreid luik aan de verbazingwekkende dodenrituelen gewijd. Ze bestaan vaak uit verschillende fasen en meerjarige cycli die een overledene toelaten om voorouder te worden. De achtergeblevenen sparen kosten noch moeite om hem of haar naar de bovenwereld te begeleiden en zo ook het evenwicht en de harmonie in de gemeenschap te bewaren. 

160 archeologische en etnografische schatten worden grotendeels uitgeleend door het Nationaal Museum van Indonesië en worden voor de eerste keer in Europa tentoongesteld. Maar ook musea uit heel Indonesië nemen deel, net als een aantal Europese musea en privécollecties. Audiovisueel materiaal, tekeningen en schilderijen contextualiseren en actualiseren het geheel. 

In de tentoonstelling organiseert Barbara Raes ook een aantal workshops en bevraagt zij – samen met een reeks kunstenaars – de bezoekers over hun relatie met voorouders en rituelen.