• Manjusri, Java- 9th-10th c. Museum Nasional Indonesia © Arkadius 2017
  • Part of the Boat-Sumatera ©NMI
  • Port of Sunda Kelapa-Jakarta ©NMI
  • Lancang kuning boat miniatur ©NMI
  • Borobudur Boat ©NMI
  • Museum Nasional Indonesia © Arkadius 2017

Koninkrijken van de zee Archipel

Description
Informations

Liège

25 10 '17 > 21 01 '18

Meer info

Adres

La Boverie
Parc de la Boverie 3
4020 Liège

Openingsuren

Dinsdag - zondag 
10:00 - 18:00

Gesloten op maandag

Info

T +32 (0)4 238 55 01 
www.laboverie.com
info@laboverie.com

Tickets

Audiogids inbegrepen

Volwassenen
12,00 €

Groepen (min. 10 pers.)
Senioren 65+
Jongeren 14-25 jaar

9,00 €

Schoolgroepen
5,00 €

Article 27
1,25 €

Catalogus

Ed. Snoecks

Rondleidingen

FR, NL, DE, EN
Max. 25 people

Voor volwassenen
T +32 (0)4 221 93 03 

Voor schoolgroepen
T +32 (0)4 221 68 32

reservation.tourisme@liege.be

Organisatie

La Boverie, Museum Nasional Indonesia

Bereikbaar via:

La Boverie

Curatoren La Boverie & Museum Nasional Indonesia

In de Indonesische archipel staan samenstromen en samenkomen centraal. Sinds jaar en dag is dit een van de belangrijke knooppunten van de wereldhandel. Hier meerden de Austronesische schepen aan, de Arabische dhows, de Chinese jonken, de Iberische karvelen en de zeilschepen van de Oost-Indische Compagnie, voor de containerschepen en olietankers van vandaag.

Het verhaal van deze archipel is er een van vele banden en connecties, waar het nabije en het verre met elkaar in aanraking komen, tegen elkaar worden uitgespeeld door een alomtegenwoordige maritieme wereld. De zee verenigt meer dan ze scheidt en de moessonwinden maakten van dit knooppunt een verplichte halte voor buitenlandse kooplui, religieuzen en diplomaten. Hun aanwezigheid liet sporen na in de mythen, monumenten, kunst en tradities van het hedendaagse Indonesië. 

De externe invloeden volgden elkaar op, werden gemixt en geherinterpreteerd door rijke en complexe samenlevingen en gaven vorm aan vele werelden, die subtiel werden gekleurd en bijgeschaafd door de relatie tot de zee. Deze tentoonstelling nodigt ons uit om die werelden te ontdekken, met de zee als verbindingsteken en een uitzonderlijke collectie belangrijke werken als merktekens van een geschiedenis die de moeite waard is om te ontdekken en te bewonderen. 

De tentoonstelling is het resultaat van een samenwerking tussen vooraanstaande Indonesische, Belgische, Franse en Nederlandse instellingen en wetenschappers. Ze schetst de geschiedenis van een vaak miskende regio van de wereld, rijk aan kruiden, goud en kostbaar hout. 

De wonderbaarlijke Austronesische avonturen, de hindoe-boeddhistische koninkrijken, de eerste Sumatraanse en Javaanse keizerrijken, de vroege mondialisering in de eerste eeuwen van ons tijdperk, de aanhoudende, constante relaties met China, India en de moslimwereld, de opkomst en ontwikkeling van de sultanaten, de eerste contacten met de Europeanen, de ontwikkeling van de islam, de onafhankelijkheid en de ontwikkeling van het land: het zijn allemaal hoofdstukken van een verhaal waarvoor de bezoeker wordt uitgenodigd. 

De meeste werken komen uit het Nationaal Museum van Indonesië in Jakarta. Het zijn bijzondere nationale schatten, waarvan sommige voor de eerste keer buiten Indonesië reizen. Ze worden aangevuldmet zelden tentoongestelde objecten uit het Koninklijk Museum van Mariemont, uit het Musée de la Marine de Paris en uit privécollecties. 

Ter gelegenheid van deze tentoonstelling komt er een traditionele boot naar Luik. Hij werd door timmerlui uit Makassar met aaneengeregen planken gebouwd, volgens de methoden van hun voorouders. 

Commisarissen-generaal Museum Nasional Indonesia (Dr. Ibu Intan Mardiana & Dr. Sisnanto) & Musées de la Ville de Liège (Jean-Marc Gay)
Wetenschappelijk comité Pierre-Yves Manguin, Catherine Noppe, Alexis Sonet, Bruno Hellendorff
Scenografie Jean-Marc Huygen