• Laura Herman & Charlotte Dumoncel d'Argence ©Tina Herbots

EUROPALIA CURATOR'S AWARD Biodiversiteit in tien begrippen

Description
Informations

Voor de tweede editie geeft de EUROPALIA CURATOR’S AWARD opkomende curatoren de middelen om een ambitieus project over de biodiversiteit in Indonesië uit te werken. Na een projectoproep selecteerde een jury het project Natural Capital van Laura Herman en Charlotte Dumoncel d’Argence. Tijdens hun residentie in Indonesië zullen ze hun project ontwikkelen in samenwerking met drie kunstenaars van hun keuze: Martin Belou, Rachel Monosov en Adrien Vermont.  Voor hun vertrek hebben we de curatrices gevraagd om tien concepten te kiezen die met biodiversiteit te maken hebben en ze in hun eigen woorden uiteen te zetten.

1.Ecologie

De term ecologie werd in 1866 bedacht door bioloog en kunstenaar Ernst Haeckel, die de Griekse woorden oikos (huishouden en economie) en logos (studie van) combineerde. T.J. Demos dissocieerde de relatie tussen mensen, planten en dieren. Hoe kunnen we tegen die dissociatie ingaan als we over de natuur praten?

2.Biodiversiteit

De term biodiversiteit is in 1968 uitgevonden door Walter G. Rosen en overgenomen door de wetenschappelijke gemeenschap. Sindsdien is de inhoud van het woord blijven veranderen om verschillende boodschappen over te brengen, zoals verlies (van de biodiversiteit), liefde (voor de natuur), behoefte (economische waarde) en actie (tegenmaatregelen). Welke boodschappen blijven vandaag ondervertegenwoordigd en hoe kunnen we ze overbrengen?

3.Bioculturele diversiteit

Bioculturele diversiteit is een term die de snijpunten tussen de culturele en biologische diversiteit beschrijft. Hij benadrukt de verbanden tussen bijvoorbeeld tropische wouden en huwelijksceremonies, tussen vlindersoorten en een verloren woordenschat. Hoe kunnen kunstenaars zich engageren op die kruispunten tussen natuur, lichaam, talen en inheemse culturen?

4.ecolinguïstiek

De ecolinguïstiek onderzoekt de rol van de taal in de interacties tussen de mensen, de andere soorten en de fysieke omgeving in een leefmilieu. Hoe kunnen kunstenaars die talen en die soorten interacties aanleren?

5.biodiversiteitshotspot

Een biodiversiteitshotspot is een gebied dat een groot aantal zeldzame of bedreigde soorten herbergt en dat dus een status van bescherming krijgt. Welke rol speelt de inheemse cultuur in de bescherming van en de verantwoordelijkheid voor die hotspots?

6.Archipelgedachte

Archipelgedachte is een term die de poëtica van theoreticus Edouard Glissant beschrijft. De archipel is tegelijkertijd een verzameling van eilanden en een eenheid.  Hoe kunnen we mediëren in een beleving van de Indonesische archipel, rekening houdend met haar diversiteit?

7.Speciesisme

Speciesisme is een term die Peter Singer in 1975 bedacht om de discriminatie tegenover levende, niet-menselijke oorten te beschrijven. Kunnen kunstenaars het publiek bewust maken van speciesisme, antropocentrisme en geweld tegen nietmenselijke werelden?

8.Irl-ploratie / url-ploratie

Irl-ploratie / url-ploratie beschrijft het proces van het observeren en ontdekken van een subject in het echte leven (in real life, IRL), in tegenstelling tot hetzelfde proces maar dan virtueel en gefilterd door een browser (URL). Wat kunnen we leren van de confrontatie tussen onze irl-ploratie en url-ploratie van de Indonesische archipel?

9.taxonoreflex

De taxonoreflex is de tendens om de biodiversiteit te klasseren en zo de immense diversiteit van het leven te vereenvoudigen en te ordenen in taxonomieën, soorten of coherente eenheden van gegevens. Misschien is de soort niet langer een relevante eenheid om over het leven op aarde te spreken?

10.Fictidiatie

Fictidiatie integreert een vorm van denken die de assen van de populaire cultuur, taal, verhalen, tradities en onderwijs doorkruist om nieuwe scenario’s te genereren en om nieuwe manieren van bemiddeling voor te stellen. Hoe gaan verhalen, legenden en geruchten in tegen de dominante vormen van kennis en communicatie?