• Teddy Soeriaatmadja, Lovely man © Iyas Lawrence
  • © Norman Erikson Pasaribu
  • © Intan Paramaditha
  • Arco Renz © Jean Luc Tanghe

GenderS & Traditions Arco Renz, Intan Paramaditha, Norman Erikson Pasaribun & Isabelle Bats

Description
Informations

Brussel

21 11 '17 - 17:00

Meer info

Adres

Maison du Spectacle la Bellone
Vlaamsesteenweg 46
B-1000 Brussel

Tickets

Vrije toegang

Reservatie gewenst

Organisatie

EUROPALIA, La Bellone, Rainbowhouse, Tels Quels, Ministry of Education and Culture of Indonesia

Conferentie in het Engels

In het België van vandaag structureert de menselijke geest het landschap van onze medemensen in mannen en vrouwen. En we denken dat deze binaire opdeling overal al sinds mensenheugenis bestaat. Hoe vaak wordt niet verwezen naar de bekende jagers-verzamelaars en hun genderspecifieke gewoonten, het beeld dat aan de basis ligt van onze huidige samenleving? Toch zijn tegengestelde en complementaire voorbeelden legio! Zowel elders in de wereld als in het verleden… tradities evolueren van een punt naar een ander in de ruimte en in de tijd.

Indonesië reikt ons zulke voorbeelden aan: zouden we het landschap van onze medemensen niet in twee maar in vijf verschillende genders kunnen structureren? Wat een prachtige gelegenheid om de grenzen open te breken en onze binaire visie/opdeling te laten evolueren! Als het er niet meer op aankomt te kiezen tussen twee genders, dan zullen we het niet langer hebben over de ‘genderkwestie’ maar over de ‘genderSkwestie’. Iets waarvoor we nog altijd nieuwe antwoorden kunnen bieden. En wat kunnen we hiervoor beter doen dan putten uit andere tradities?

Met Arco Renz, Intan ParamadithaNorman Erikson Pasaribun & Isabelle Bats
Moderator Sophie Aujean (ILGA-Europe)