• © Iswanto Hartono, 2017
  • Oude Hollandse Kerk, 1640, Jakarta © Iswanto Hartono
  • Iswanto Hartono, Self portrait of the artist as Sir Thomas Stamford Raffles, 2010
  • Iswanto Hartono © Maurice Boyer

Iswanto Hartono

Description
Informations

Amsterdam

28 09 '17 > 15 11 '17

Meer info

Adres

Oude Kerke
Oudekerksplein 23
NL-1012 GX Amsterdam

Openingsuren

Maandag - zaterdag 
10:00 - 18:00
(Laatste toegang om 17:45)

Zondag
13:00 - 17:30
(Laatste toegang om 17:15)

Info

www.oudekerk.nl

T +31 (0)20 625 82 84
marketing@oudekerk.nl

Tickets

Volwassenen 
Senioren 60+
Jongeren 13-26 jaar
Mindervaliden
Werkzoekenden 

10,00 €

Groepen (min. 20 pers.)
Studenten

7,50€

Kinderen -13 jaar
Vrije toegang

Rondleidingen

Max. 15 pers.

Volwassenen 80,00 €
Schoolgroepen 50,00 €

T +31 (0)20 625 82 84

Organisatie

EUROPALIA, Oude Kerk, Ministry of Education and Culture of Indonesia

Bereikbaar via:

Oude Kerk

Curatoren Alia Swastika & Jacqueline Grandjean

President Trump suggereerde onlangs dat de beeldenstorm in de VS een glijdende schaal van geschiedvervalsing is. Hij zei: 'Je verandert de geschiedenis, de cultuur.' Historici wezen de president terecht: niet het verleden verandert, maar de manier waarop we ons dit verleden herinneren.

Samen met de Indonesische kunstenaar Iswanto Hartono ontwikkelde de Oude Kerk een tentoonstelling in het kader van het EUROPALIA INDONESIA. Van 29 09 '17 tot en met 15 11 '17 verbindt Iswanto Hartono de geschiedenis van de Oude Kerk met het koloniaal verleden van Indonesië, vanuit een antropologisch en archeologisch perspectief.

Speciaal  voor  de Oude Kerk  creëert  Iswanto Hartono een aantal  site-specifieke werken.  Binnen dit  monumentale gebouw overdenkt de kunstenaar het thema van kolonisatie dat onlosmakelijk met de geschiedenis van de Oude Kerk verbonden is. Kijk maar naar de vele praalgraven van de zeevaarders die op pad gingen om de wereld te koloniseren.

Het  waren deze mannen die als nationale helden geëerd werden,  maar  die inmiddels ook symbool staan voor een etnocentrische toe-eigening van de ‘ander’, op grond van een eigen cultureel perspectief. Hartono bestudeerde de monumenten in de Oude Kerk en bracht  deze in relatie tot  de ontheemde monumenten op Banda (Molukken,  Indonesië).  Ooit  werden deze  door  de Nederlanders  opgericht  om gebeurtenissen of  daden te memoreren die buiten de context van de gekoloniseerde culturen vielen.  Tegenwoordig vragen we ons af  wat  deze monumenten exact herdenken.  De verschrikkelijke annexatie,  slavernij  en onderdrukking? Of  louter de aanwezigheid van een overheerser? In het licht hiervan creëert de kunstenaar nieuw werk dat ons bewust maakt van een koloniale historie, een verleden dat tegenwoordig zo vaak bewust vergeten wordt. In de loop van de tentoonstelling zal het werk langzaam vergaan, net zoals bepaalde culturen en tradities in Indonesië verdwenen zijn. En net zoals dit verleden nog amper erkend wordt door de Nederlanders.

Iswanto hartono

Met  zijn interdisciplinaire praktijk concentreert  Iswanto Hartono zich voornamelijk op thema’s zoals geschiedenis, tijd, ruimte en stedelijkheid.  De kunstenaar,  opgeleid als architect,  heeft  een grote interesse in structuur  en vorm en in alternatief gebruik van een ruimte. Hartono streeft naar een kritisch bewustzijn van een ruimte, onderzoekt wat dit begrip ‘ruimte’  nu eigenlijk inhoudt en hoe wij  het als vanzelfsprekend ervaren. Hartono is in het bijzonder geïnteresseerd in Indonesische tradities en een geschiedenis die tegenwoordig vaak vergeten wordt. Ook in eerdere projecten stond het onderwerp van kolonisatie en de strijd om identiteit in een hedendaags Indonesië centraal.

Oude Kerk

De Oude Kerk startte in 2012 met een interhistorisch programma waarin hedendaagse kunst en geschiedenis een relatie aangaan.  Inmiddels heeft  zij  zich op dit  gebied een nog steeds groeiende reputatie verworven.  De spraakmakende installaties genereren een rap toenemend nieuw publiek voor de kunst; in de Oude Kerk staat de kunstervaring centraal. De projecten in de Oude Kerk ontstaan altijd op de plek zelf  (site-specifiek),  vanuit  cultuurhistorische waarden, zijn doorgaans  omvangrijk  (de  kerk  telt  3000  m2)  en  zorgvuldig  gemaakt:  het  gebouw  uit 1306 kent een strikte gebruiksaanwijzing. Buurt en omgeving worden bij de totstandkoming van nieuw werk actief betrokken.

Interview met Iswanto Hartono hier (in het Engels)