• © Zubaidah Djohar
  • © Norman Erikson Pasaribu
  • © Intan Paramaditha
  • © Ben Sohib
  • © Lily Yulianti Farid
  • ©Margareta Astaman
  • Tan Lioe Le ©Agus Wiryadhi Saidi
  • ©Godi Suwarna

Bloemlezing van de hedendaagse Indonesische literatuur

Evenals het natuurlijke en sociale landschap van Indonesië is de Indonesis che literatuur heterogeen en fluïde en verbeeldt zij zowel oude als nieuwe tradities en is ze evenzo gevarieerd als de leefwijzen van de Indonesische bevolking. Helaas genieten maar weinige Indonesische auteurs bekendheid buiten de grenzen van Indonesië.

Deze bloemlezing beoogt die nauwe horizon van bekendheid te verbreden door daarin werk van negen getalenteerde auteurs, afkomstig uit verschillende regio’s van het land, op te nemen. De werken in deze bloemlezing vallen onder een aantal verschillende genres en stijlen. De gedichten variëren van Norman Erickson’s lyrische poëzie, Godi Suwarna's gezang en Tan Lioe Ie’s profetische kwartetten tot Zubaidah’s vredes-oratorium. Het proza omvat Intan Paramaditha’s feministische herleving van horror en mysterie, Ben Sohib’s humoristische verhalen over het dagelijkse leven, Lily Yulianti Farid’s verhalen van familie en pathos en Margareta Astaman’s blog essays.

Zowel de historische fictie als de blog essays, vervat in deze bundel slaan een brug tussen het verleden en het heden of, meer precies, vormen een raam dat het verleden in het heden toont. De sociale realiteit die in de verhalen wordt verbeeld en de literaire esthetiek van de hier gebundelde werken vormen een toegangspoort via welke men kennis kan maken met de wijze waarop Indonesiërs omgaan met een lange geschiedenis van interculturele dialoog met de wereld, een hybride mengsel van het oude en het nieuwe, van het moderne en het traditionele.

Ontdek de bloemlezing "een oceaan in wording" hier