• © Oscar
  • © Grand Hornu
  • Koninklijke Muntschouwburg © Rouppe14
  • © Théâtre National
  • © MAS
  • © M HKA
  • C_MINE

Werking Werking

Na de ondertekening van een kaderakkoord tussen Europalia en de regering van het gastland, start de samenwerking tussen het EUROPALIA-team en het team in het gastland om het festivalprogramma samen te stellen. Internationale cultuurdeskundigen verlenen daarbij hun medewerking.

De uitstraling van elk festival wordt verrijkt met een hele reeks evenementen rond hetzelfde thema die door andere culturele actoren worden gebracht. Dankzij dit gezamenlijke werk beantwoordt de voorstelling van het culturele programma van het gastland aan de verwachtigen van het Belgische en internationale publiek. 

EUROPALIA heeft de kans gehad met vele landen samen te werken sinds 1969. Dankzij deze ervaring heeft het team een doeltreffend netwerk en organisatie kunnen uitwerken, en alle artistieke, logistieke, financiële aspecten leren beheersen van een festival van deze orde.

EUROPALIA kan rekenen op partnerships met de belangrijkste culturele instellingen in Brussel, België en ook buiten onze grenzen. Deze partners verwelkomen evenementen van het festival in hun structuren. Het Paleis voor Schone Kunsten, de belangrijke federale musea of het Théâtre National in Brussel, de MHKA of deSingel in Antwerpen, het MAC’s in Grand Hornu, het SMAK in Gent, het Théâtre Royal de Namur, het Théâtre de la Place in Luik, de Bibliothèque Nationale in Frankrijk of het Tropentheater in Amsterdam zijn maar enkele van de honderden instellingen die aan het festival meewerken.

Bij deze culturele instellingen voegen zich gespecialiseerde musea en instellingen, die aan enkele specifieke festivals deelnemen door hun werken of kennis ter beschikking te stellen. Deze zijn ondermeer het Musée du Louvre in Parijs, het British Museum, het Museo del Prado in Madrid, het Kunsthistorisches Museum in Wenen, de National Gallery in Praag, de Galleria degli Uffizi in Firenze maar ook het State Hermitage Museum in Moscou. 

Aan de gecoproduceerde projecten voegen zich tientallen andere projecten toe, door evenveel andere culturele actoren gebracht. Zij dragen bij tot het festival door hun eigen visie voor te stellen over het gastland.

Deze culturele partners grijpen inderdaad een unieke kans om deel te nemen aan een uitzonderlijke artistieke gebeurtenis en tegelijkertijd te genieten van alle voordelen van dit festival, maar zelf zetten zij hun administratie, hun knowhow en hun publiek in. Deze synergie is een onmisbaar element voor het succes van het festival. 

De meeste edities van het festival hebben meer dan één miljoen bezoekers mogen ontvangen.

Financieringsbronnen

Elk festival wordt gecofinancierd door EUROPALIA en het gastland en biedt deze laatste een unieke gelegenheid om zich op de Europese scène voor te stellen dankzij artistieke en financiële medewerking met kwaliteitspartners.

EUROPALIA krijgt steun uit de openbare sector : het FOD Buitenlandse Zaken, het Federaal Wetenschapsbeleid, de Vlaamse Gemeenschap, de Fédération Wallonie-Bruxelles, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Deutschsprächige Gemeinschaft en de Nationale Loterij.

Een tweede financieringsbron is de privésector. EUROPALIA wordt gesteund door tal van privé-ondernemingen. Bepaalde partners volgen EUROPALIA al van bij het begin, andere zijn actief in culturele sponsoring, in het gastland of in de media.

Tenslotte zorgt EUROPALIA voor eigen inkomsten via merchandising, verkoop van tickets en catalogi. 

De culturele partners van EUROPALIA bieden artistieke en praktische bijstand aan het gastland.

Het gastland

Het festival wordt meestal gefinancierd door het Ministerie van Cultuur en/of Buitenlandse Zaken, of Toerisme, maar ook door de staten, steden en provincies. Het gastland rekent ook op steun van privé-ondernemingen en fondsen.