europalia
— het festival
EUROPALIA ARTS FESTIVAL ROMANIA 2019

Om de twee jaar brengt europalia een veelzijdig artistiek programma rond een land of een thema. Vier maanden lang, in België en omstreken, presenteren europalia en haar rijk netwerk aan culturele partners een biënnale met tientallen artistieke en socioculturele projecten die beeldende kunst, theater, dans, performance, film, muziek, literatuur en debat samenbrengt en uitwisseling van ideeën stimuleert. Nieuwe creaties en kunstenaarsresidenties krijgen een centrale plek in een programma met een unieke wisselwerking tussen erfgoed en kunst. 

De verschillende tentoonstellingen en evenementen brengen telkens beroemde of net onbekende kunstwerken en kunstenaars samen vanuit originele invalshoeken  in een festival dat traditie en artistiek experiment combineert.

Europalia wil de interculturele en intergenerationele uitwisselingen bevorderen en daarnaast onderzoek, reflectie en creatie stimuleren. Daarnaast draagt europalia bij aan een publieke dialoog door een ruim en breed toegankelijk aanbod aan lezingen, workshops en conferenties, die telkens de kunsthistorische context en de hedendaagse ontwikkelingen per editie kaderen. Lees meer over onze geschiedenis.