Georgië: een verhaal van ontmoetingen
Plaque, 2nd – 3rd centuries AD, Gold, Gonio © Batumi Archeological Museum
europalia georgia

Het Museum voor Kunst en Geschiedenis verwelkomt dit najaar Georgië: een verhaal van ontmoetingen, een erfgoedtentoonstelling over de kunst, cultuur en geschiedenis van Georgië beginnende met het neolithicum.

Gesitueerd langs handelswegen die verbonden waren met de Zijderoute en omringd door ambitieuze grootmachten met expansiedrang, was Georgië als verbindingspunt tussen Oost en West een plek voor ontmoetingen en uitwisselingen. Deze interacties beïnvloedden het culturele landschap. Het resultaat is een erfgoed van ongekende rijkdom.

Wijn is het oudste cultuurgoed van Georgië en dient als uitgangspunt van de tentoonstelling. De Georgische wijntraditie, die minstends 8000 jaar oud is, vloeit samen met een geritualiseerde eetcultuur, gekenmerkt door een verfijnde keuken, die integraal deel uitmaakt van het erfgoed. Ook de metallurgie – goud en brons – speelt een cruciale rol. Vanaf de bronstijd werd verfijnde en weelderige edelsmeedkunst op het grondgebied van Georgië vervaardigd. Het is bovendien in Georgië dat de mythe van het Gulden Vlies zijn oorsprong vindt: de regio was bij de Grieken gekend om zijn grote rijkdom aan goud.

Na de Grieken, die er handelsposten vestigden, kruisten en confronteerden vele mogendheden elkaar op dit kleine maar begeerde gebied in de Kaukasus: Romeinen, Perzen, Arabieren, Byzantijnen, Mongolen en Ottomanen leverden een bijdrage aan de bijzondere smeltkroes van culturen maar lieten soms ook een pad van vernieling achter.

Georgië, een christelijke natie sinds de 4e eeuw, worstelde om zich als land te vestigen tussen de omringende grootmachten. Het slaagde er glansrijk in tussen de 11e en 13e eeuw, de gouden eeuw van het verenigd Georgië, toen het land een culturele en economische bloei kende en onder het bewind van de emblematische koningin Tamar invloed won in het hele Midden-Oosten.

Europalia gaf voor deze tentoonstelling ook een filmopdracht aan kunstenaars en filmmakers Ingel Vaikla (1992, Tallinn) en Sakis Brönnimann (1992, Zomergem). In hun documentaire A Thousand Times They Say, die het resultaat is van hun reis in Georgië, richten ze zich op de abstracte gebaren en repetitieve geluiden die tijdloosheid geven aan religie in de breedste zin van het woord. Ze verweven landschappen, dorpen en hun architecturale sites met traditionele orthodoxe gezangen, waardoor een hedendaagse visuele polyfonie van Georgië ontstaat.

Commissarissen van de tentoonstelling: Prof. Bernard Coulie en Prof. Nino Simonishvili, in samenwerking met europalia.

RESERVATIES VOOR GROEPSBEZOEKEN EN GEGIDSTE RONDLEIDINGEN

Logo Art & History

Tentoonstellingscatalogus door Hannibal Books

Gratis met museumPASSmusées

museumPASSmusées

Georgia: a Story of Encounters
Museum Kunst & Geschiedenis
Programme
27/10/2023 - 18/2/2024
Address
Jubelpark 10 - 1000 Brussel